sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven bestört över dagisbranden i Janaùba

Begravningen av de döda barnen - AFP

13/10/2017 08:06

Påven Franciskus har sänt ett meddelande till biskopen av Janaùba i Brasilien, msgr. Ricardo Guerrino Brussati, för att uttrycka sin närhet till de familjer som har drabbats av branden i ett av stadens dagis, där många barn miste sina liv. I meddelandet, som har undertecknats av kardinal Pietro Parolin och publicerats på Janaùba stifts hemsida, skriver påven att  han är ”bestört över nyheten om brandattacken” som har orsakat ett tiotal barns död och många skadade. Påven uttrycker sin solidaritet och närhet till familjerna i deras smärta i sorgen över att ha mist sina små.

Påven ber Herren om tröst och att de skadade snart blir bra och mod och kristet hopp för de lidande och ger alla sin apostoliska välsignelse.

Enligt lokal press ska en väktare, som hade arbetat i institutet i 8 år och som led av psykiska problem, ha avskedats. Den 5 oktober, efter ett möte med dagisföreståndaren, hällde han brandfarlig vätska över sig och några barn och omkring sig och tände på. Omkring 40 barn och vuxna ska ha brännskadats.

13/10/2017 08:06