sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Kardinal Turkson på Världssyndagen

Kardinal Peter Turskon

12/10/2017 09:22

Kardinal Peter Turkson, prefekt för Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling, sänder ett budskap med tanke på dagens firande av den trettionde Världssyndagen. Han sänder broderlig och hjärtlig hälsning till alla som världen över engagerar sig i kampen mot blindhet.

Han skriver att 39 miljoner personer i världen är blinda och 246 miljoner synskadade på grund av ögonsjukdomar, och den senare siffran fördubblas om man lägger till dem som inte ser för att de inte har glasögon. ”Vi kan inte förbli likgiltiga inför synproblemen: 4 av 5 fall av blindhet kan förebyggas eller läkas, 90% av de synskadade lever i fattiga länder söder om ekvatorn och där dör ett barn av två inom ett år efter det har blivit blint”.

Kardinal Turkson berättar att dagens medicin kan läka många av sjukdomarna som kan leda till blindhet och att man vid Världssyndagen vill väcka den allmänna opinionens samvete och understryka vikten av ögonvård för alla och att man förstår vikten av att kunna se. ”Ja, att ha en bra syn är ofta förutsättningen för att kunna leva. Livet för den som är blind eller synskadad, särskilt om den lever i fattigdom, kan leda till marginalisering och äventyra själva livet. Det är nödvändigt att ta itu med de faktorer som mest orsakar blindhet och synskador som brist på professionell hjälp, svårigheter att få passande vård och även klimatförändringar som negativt påverkar planetens ekosystem och skadar hälsan och särskilt för de fattigaste folken på jorden.”

“Kyrkan följer Jesu exempel och med kärleksfull uppmärksamhet hard en alltid stått i sjukas och blindas tjänst genom sjukvårdscentrum och på senare till genom att samarbeta med offentliga och privata institutioner, nationella och internationella.”

“Världshälsoorganisationen har i sin resolution 66.4 från år 2013, lanserat Global Action Plan 2014-19 Universal Eye Health och ber världens länder om att alla människor ska ha tillgång till information, förebyggande och rehabiliterande vård vad gäller ögonhälsa så att de inte behöver utstå detta ohållbara lidande”.

Kardinal Turkson skriver att Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling organiserar ett internationellt möte i Vatikanen i november på temat: “Hantera globala skillnader vad gäller hälsa”. ”Även om man registrerar viktiga framsteg i vården av infektionssjukdomar som orsakar blindhet (trakom, flodblindhet, spetälska mm) ökar åldersrelaterade degenerativa ögonsjukdomar då medelåldern ökar i världen (starr, åldersförändringar i gula fläcken mm). Det är nödvändigt att förmedla ‘rätten till synen’ som en universell rättighet och göra det till en precis och konkret moralisk ‘plikt’ att skapa förutsättningar för att detta görs.”

”Katolska kyrkan ber därför om hjälp och engagemang från katolska sjukhusnät i världen och de största icke-statliga organisationerna som arbetar med blindhet och deras erfarenhet”.

Han avslutar med att påminna om att vi är kallade att ta nytt ansvar inom hälsovården och att vi kan räkna Guds hjälp, som vi läser i Psaltaren 17:8 ”Bevara mig som din ögonsten, göm mig i dina vingars skugga”.

12/10/2017 09:22