sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Aktuellt

Påvens miljöencyklika som ämne vid Centralamerikanska universitet

Påvens encyklika Lovad vare du - OSS_ROM

11/10/2017 13:08

Enligt en forskningsstudie vid University College i Storbritannien kan klimatförändringar undvikas. Trots att planeten så sakteliga blir lite varmare går förändringen långsammare än man trodde i många studier, så det är fortfarande möjligt att påverka detta. Två katolska universitet i Sydamerika, Santa María la Antigua i Panamá och Nuestra Señora de la Paz i Honduras åtar sig denna utmaning genom att introducera påven Franciskus encyklika Laudato sì, (på svenska Lovad vare Du, Veritas förlag)  i flera av fakulteternas utbildningsplaner.

Ärkebiskop av Honduras huvudstad Tegucigalpa kardinal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga berättar att målet med detta är att “vara en viktig röst i den lokala och internationella kulturens panorama och fortsätta att nära den nya humanismen, som vi är kallade till”.

Det hela presenterades i Panama 27 september i utrikesministeriets diplomatiska akademi i närvaro av Panamas utrikesminister Isabel de Saint Malo de Alvarado, kardinal Rodríguez Maradiaga, msgr. Francisco Javier Froján Madero, statssekreterare, Panamas ambassadör vid Heliga Stolen Miroslava Rosas Vargas och ärkebiskop av Panama msgr. José Domingo Ulloa Mendieta.

Enligt demografer är de senaste årens migration till Europa och Nordamerika mycket blygsam i jämförelse med framtida klimatmigrationer. Förbränningen av kol, olja, fossil gas och trä lämnar alltmer koldioxid i atmosfären och detta är den största anledningen till klimatförändringarna.

Msgr. Froján Madero berättar att man vid universiteten därför vill vidga synen och förnya dialogen för att skapa en framtid på vår planet. Det som påven förslår i sin encyklika är en integrerad ekologi, för att skydda vårt gemensamma hem och engagera oss i att ena hela den mänskliga familjen i sökandet efter en hållbar och integrerad utveckling, säger msgr. Madero.

Det handlar om ämnen alltifrån filosofi, teologi och andlighet till sociologi och ekonomi. Man kommer att be studenter att fördjupa sig i särskilda fall rörande migration och klimatförändringar och försöka hitta adekvata svar som kan skapa en gemensam och personlig medvetenhet och ansvarskänsla. “Att skydda miljön hör samman med rättvisa för de fattiga tillsammans med lösningen på problem med en ekonomi som bara eftersträvar vinst” påminner ärkebiskopen av Panama och understryker vikten av de ungas ansvar i denna process. ”Ni är de riktiga huvudrollsinnehavarna i denna förändring. Panama väntar på er med öppet hjärta och öppna armar för att dela tron och känna av den universella kyrkan vid Världsungdomsdagen.  

Även kardinal Maradiaga talar om detta: ”Jag tror att ett universitet ska ge sitt bidrag till den sociala och kulturella verklighet som omger oss under … utbildningen och följa unga i den mänskliga utvecklingen, i vårt fall, utifrån den kristna andan”. Man behöver äntligen förstå att “alla levande varelser och hela skapelsen är sammankopplade”. Endast detta inkluderande synsätt får oss att på riktigt “ta hand om vårt gemensamma hem”.

(Ur Oss.Rom.)

11/10/2017 13:08