sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven under audiensen "Be hoppfullt varje dag 'Kom, Herre Jesus!'"

Påven möter pilgrimer under audiensen - ANSA

11/10/2017 11:02

Påven Franciskus höll sin trosundervisning om det kristna hoppet på Petersplatsen under den allmänna onsdagsaudiensen. En klarblå oktoberhimmel tog emot pilgrimer från hela världen och påven talade denna morgon om en dimension av hoppet som han ser i att vänta. För de engelsktalande pilgrimerna sammanfattades påvens katekes följande:

Kära bröder och systrar: Idag vill jag tala om den dimensionen av hoppet som vi kan kalla uppmärksam väntan. Jesus säger till sina lärjungar att vara som de som väntar på sin Herres återkomst, med tända lampor (se Luk 12: 35-36). Som kristna är vi därför uppmärksamma, medan vi väntar på Herrens återkomst, när Gud kommer att vara allt i allt (jfr 1 Kor 15:28). Varje dag är ett nytt tillfälle att uppmärksamma Gud, att välkomna dagen som en gåva och leva dagen genom att offra våra goda gärningar till honom.

Sådan uppmärksamhet kräver tålamod, om vi inte ska förlora Guds nåd när våra dagar är monotona eller svårigheterna är många. För ingen natt är så lång att vi ska glömma glädjen som kommer med gryningen. Som kristna vet vi att Kristus kommer att återvända; att oavsett vilket lidandet är, har livet sitt syfte och djupare mening, och att den barmhärtige Herren kommer att möta oss vid slutet. Därför kan vi se på historien och våra egna liv med tillit och hopp, med vetskapen om att framtiden inte styrs enbart av våra händer, utan av Guds Försyn. Därför bör vi upprepa de första lärjungarnas ord varje dag: "Kom, Herre Jesus!" (Upp 22:20). Och i våra svåraste stunder kan vi höra Jesu tröstfulla svar: "Se, jag kommer snart" (Upp 22: 7).

11/10/2017 11:02