sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Påven till 300-årsjubiléet av Vår Fru av Aparecida

300-årsjubiléum av Vår Fru av Aparecida - RV

11/10/2017 10:32

9 oktober sände påven Franciskus ett videobudskap till brasilianska troende i samband med 300-årsfirandet av upptäckten av Vår Fru av Aparecida, tavlan av Jungfru Maria som hittades av några fiskare i floden Paraíba do Sul.

Han vände sig till alla dem som vördar Vår Fru av Aparecida och som firar Mariaåret för 300-årsjubiléet och sa:

”År 2013, i samband med min första internationella apostoliska resa, hade jag glädjen och nåden att besöka Aparecida-helgedomen och be vid Jungfru Marias fötter och anförtro henne mitt pontifikat och minnas det brasilianska folkets så varma mottagande som springer ur hennes famn och generösa hjärta. Vid det tillfället uttryckte jag även min önskan att vara med er under detta jubelår, men en påves liv är inte lätt. Därför har jag nominerat kardinal Giovanni Battista Re som påvlig delegat vid firandet den 12 oktober. Jag har anförtrott honom missionen att på det sättet garantera påvens närvaro bland er!

Trots att jag inte är fysiskt närvarande vill jag tills vidare genom Aparecidas kommunikationsnät visa min kärlek till detta älskade folk som vördar Guds moder. Det som jag säger här är enkelt, men jag vill att ni tar det som en broderlig omfamning vid detta firande.

I Aparecida – och jag upprepar de ord som jag använde 2013 vid altaret i nationalhelgedomen – lär vi oss att behålla hoppet, att låta oss överraskas av Gud och att leva i glädje. Hoppet, kära brasilianare, är dygden som ska genomsyra de troendes hjärtan, särskilt när förtvivlade situationer omkring oss verkar vilja avskräcka oss. Låt inte missmodet vinna över er, låt inte missmodet vinna över er! Lita på Gud och lita på Vår Fru av Aparecidas förböner. I Aparecidas helgedom och i varje hjärta som vördar Maria kan vi märka hoppet som förverkligas i andligheten, generositeten, solidariteten, uthålligheten, broderskapet och glädjen, som å sin sida är värden som har sina djupaste rötter i den kristna tron.

År 1717, i den stunden då hon flöt upp ur vattnet i händerna på fiskarna, uppväckte Vår Fru av Aparecida deras tilltro till Gud, den som alltid överraskar oss. Fisk i överflöd, en nåd som gavs på ett konkret sätt i livet till dem som var rädda för makten. Gud överraskade dem, för att Han som har skapat dem i den oändliga kärleken överraskar oss alltid. Gud överraskar oss alltid!

Under detta jubiléum då vi firar 300 år sedan denna överraskning från Gud, ombeds vi att vara glada och tacksamma. ”Gläd er alltid i Herren” (Fil 4:4). Och må denna glädje, som era hjärtan utstrålar, överflöda och nå ut till alla Brasiliens hörn, särskilt de geografiska, sociala och existentiella utkanterna, som längtar så efter lite hopp. Må Marias enkla leende, som vi kan förnimma i hennes bild, vara källan till ett leende hos var och en av er inför livets svårigheter. Den kristna kan aldrig vara pessimist!

Slutligen, tackar jag det brasilianska folket för de dagliga bönerna för mig särskilt under mässfirandet. Be för påven och ni kan vara säkra på att påven ber för er. Tillsammans, på nära och långt håll, skapar vi kyrkan, Guds folk. Varje gång som vi samarbetar, även på enkla och diskreta sätt, med att förkunna evangeliet, blir vi som Maria äkta lärjungar och missionärer. Och idag behöver Brasilien män och kvinnor som, fulla av hopp och fasta i tron, vittnar om att kärlek som uttrycks i solidaritet och genom att dela med sig, är starkare och ljusare än egoismens och korruptionens mörker.

Med stor längtan till Brasilien, ger jag er den apostoliska välsignelsen och ber om Vår Fru av Aparecidas förböner för er alla.  

11/10/2017 10:32