sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Dansk \ Norsk \ Norsk

Minnedagen for Olav den helliges omvendelse

Olavsalteret i Roma med bilde av Jesu hjerte - RV

11/10/2017 16:19

Det er nå ti år siden den 16. oktober ble innført som ny minnedag i Norge, nemlig minnedagen for Olav den helliges omvendelse. Ved det norske nasjonalalteret i Roma (Olavsalteret) feires dagen som fest, og i år vil biskop Eidsvig være med på festmessen.

Da minnedagen ble innført, ba biskopen oss rette fokuset på omvendelse og misjonering, som var så viktig i Olavs liv. Han skrev: «Olavs omvendelse var en omvendelse som dypt og inderlig tok misjonsbefalingens oppfordring om å gi troen videre på alvor. Omvendelse og dåp i den kristne tro skal ikke lede oss inn i oss selv, men føre oss ut i verden, hver i henhold til sitt liv og kall, og la alle mennesker få høre det glade budskap, nemlig at Herren er oppstanden. Olavs omvendelse viser vei, og lesningene i minnedagsmessen peker mot dette. Den første lesning understreker de troendes kamp for evangeliets utbredelse og Guds hjelp i dette, og misjonsbefalingen leses som Evangelium for å minne oss om hele Kirkens ansvar for å 'gjøre alle folkeslag til disipler'

Forøvrig står det et Jesu hjerte-bilde på Olavsalteret i Roma, og den 16. oktober er minnedag også for den hellige Margareta Maria Alacoque, en fransk nonne som på 1600-tallet bidro til Jesu hjerte-fromheten.

11/10/2017 16:19