sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Katolska kyrkans katekes 25 år

Katekesläsning - RV

11/10/2017 08:33

11 oktober firas 25-årsdagen av helige Johannes Paulus II:s undertecknande av apostoliska konstitutionen Fidei Depositum, som publicerades vid sidan om katolska kyrkans katekes. Det kommer att hållas en minneshögtid i nya synodsaulan i närvaro av påven Franciskus. Högtiden börjar klockan 16. Påvliga rådet för ny evangelisering, som är ansvarig för katolska kyrkans katekes, har för detta tillfälle organiserat ett möte där kardinaler, biskopar, ambassadörer, teologer, rektorer och professorer, experter på katekesen, katekeslärare, kyrkoherdar, präster, ordensfolk och seminarister deltar.

Rådets ordförande msgr. Rino Fisichella kommer att inleda firandet med en reflektion och efter detta tal av msgr. Cesare Nosiglia, ärkebiskop av Torino, kardinal Christoph Schönborn, som tidigare var sekreterare för Kommissionen för biskopar och kardinaler som arbetar på redaktionen för katekesen och Katharina Karl, docent i pastoral teologi och religionsundervisning vid det filosofisk-teologiska universitetet i Münster. Klockan 18.15 talar  påven.

Under dagen kommer det även att visas en utställning i tamburen till Paulus VI:s audienshall med volymer av katekesen på olika språk. Latin, gäliska, swahili, japanska och koreanska är bara några av de 50 språken som representeras i utställningens katekeser, förutom blindskrift, videofilmer och olika digitala medel.

Under högtiden kommer även nya teologiska kommentarer till katekesen att presenteras som har getts ut av förlaget San Paolo med kommentarer och katekesen i en enda volym. Påven Franciskus har skrivit förordet till de teologiska kommentarerna som har sammanställts med hjälp av 40 teologer från hela världen. Varje artikel i katekesen kommenteras för att erbjuda en bredare bild av tron.

11/10/2017 08:33