sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Familj \ Ungdom

Pakistans unga katoliker förbereder sig för synoden

Pakistanier i bön - AP

10/10/2017 17:00

De pakistanska ungdomarna har redan börjat förbereda sig för Ungdomarnas synod som skall hållas i Vatikanen i oktober  nästa år. Häromdagen samlades de till ett möte i Karachi som hade organiserats av rörelsen “Jesus Youth Pakistan” och  leddes av ordföranden i de pakistanska biskoparnas kommission för lekmännen, mons. Shukardin. Mötets tema var “glädjen”.

“Ni skall vara profeter i vår tid och  på allvar ta förkunnandet av evangeliet till ungdomarna som befinner sig långt från Gud”, sa biskopen till ungdomarna. “Ni är ett tecken på hopp för kyrkan i Pakistan som  behöver lekmännen för att stödja och fortsätta sin mission. Vi uppskattar det goda arbete som utförs av “Jesus Youth Pakistan”, framförallt entusiasmen i organisationen av ungdomsmöten.

Biskopen uppmanade ungdomarna  om att vittna om den uppståndne Herren i det dagliga livet  och låta sig involvera i olika uppgifter i församlingarna. Under mötet tackade man Gud för allt han gjort i ungdomarnas liv de sista fem åren.

En medlem av rörelsen  “Jesus Youth Pakistan” säger att förberedelserna för Ungdomssynoden i Vatikanen kommer att koncentreras på bönen, “för den är drivkraften som ger oss styrka att leva och vittna om evangeliet i det pakistanska samhället, i skolan, i familjen och på arbetet”.

Inför Ungdomssynoden kommer det att utföras olika program i de pakistanska stiften. Ledaren av ungdomsverksamheten i Karachis stift säger  att man under Ungdomssynoden i Vatikanen kommer att understryka att de stora problemen för de katolska ungdomarna i Pakistan är undervisningen och sökandet efter ett stabilt och värdigt arbete. “Undervisningen är väsentlig för att få en framtid och för att finna ett arbete. Kyrkan ledsagar ungdomarna på vägen till  mänsklig och andlig mognad och hjälper dem även att delta i samhällslivet där de kan vittna om en autentisk tro, som består av barmhärtighet”, säger ledaren av ungdomsverksamheten i Karachis stift.

10/10/2017 17:00