sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Malis biskopar oroliga över ökat jihadistiskt våld

Malis biskopar vid senaste mötet med påven - REUTERS

10/10/2017 17:29

I Mali har de kristna samfunden börjat komma i skottgluggen och det handlar om en oroväckande utveckling. Det säger generalsekreteraren i den maliska biskopskonferensen till missionsnyhetsbyrån Fides. Angrepp har utförts mot   minst tre kyrkor i Moptis stift. Bland annat har de kristna förbjudits att  samlas till bön och att ringa i kyrkklockorna.

I en kyrka tog jihadisterna krucifix, bilder och statyer av Madonnan och brände dem. I en by blev de kristna bortjagade från kultplatsen av beväpnade män med hotet om att bli dödade om de kom till kyrkan igen.

Hittills hade Mopti-område inte varit speciellt drabbat av angrepp från jihadisterna som dock är närvarande där sedan tid tillbaka. Vad som oroar är att de kristna hittills inte hade varit särskilt utsatta för jihadisternas aktioner, framhåller de maliska biskoparna.  Men situation har förändrats sedan någon månad tillbaka och därför har man  slagit larm. Området ligger vid gränsen till Burkina Faso som sedan tid attackeras av jihadisterna. De sprids alltmer även i södra Mali som hittills hade varit skonat  från våldet.  I början av året kidnappades nunnan syster Gloria Cecilia i Karangasso. “Tyvärr har vi inga notiser om henne och inga kontakter med kidnapparna”, säger de maliska biskoparna.

10/10/2017 17:29