sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Religion \ Dialog

Kardinal Bo om krisen med rohingya befolkningen

Kardinal Bo - RV

10/10/2017 17:22

Ärkebiskopen i Yangon, kardinalen Bo, fortsätter att fästa uppmärksamheten på lidandet för  rohingyabefolkningen i Myanmar. “Det är trängande nödvändigt att stoppa allt våld mot denna befolkning”, uppmanar han. “Det är dramatiskt att man håller på att öppna en ny front i konflikten i Rakhine. Myanmars regering och armé måste inse att dessa aggressiva svar,  utan någon politisk lösning,  på långt sikt skulle kunna förvandla situationen till en förödande konflikt”.

“Myanmar har många andra brådskande frågor att ta itu med, såsom minskningen av fattigdomen och förstärkningen av demokratin”, säger kardinalen vidare.  “Idag råder det en fobi gentemot muslimerna. Genom de sociala medierna och hattalen sprids snabbt felaktiga nyheter som snart betraktas såsom sanna. Dessutom influeras folket i Myanmar av det som sker på andra håll i världen. Den här situationen bidrar inte till lösningen av krisen med rohingyas”.

“Men kyrkan förblir inte tyst. Vi arbetar för att det skall uppstå  en viss förståelse mellan alla på det sociala, politiska och religiösa området. Kyrkan stöder de fundamentala rättigheterna för alla, inklusive rohingyas. I Myanmar fortsätter även andra minoritetsgrupper att vara i konflikt med armén och bli föremål för evakuering. De burmanska biskoparna stöder alla människors värdighet och alla folkens väl”.

 Angående situationen för rohingyabefolkningen erinrar kardinalen Bo om att lagen som år 1982 nekade medborgarskap för muslimerna utfärdades av en militärregering och inte av en demokratisk regering. “Såsom kristna har vi uppmanat regeringen och andra att granska anklagelserna om etnisk rensning och folkmord. Kyrkan vädjar återigen om varje persons rättigheter i  landet och kommer att fortsätta att  anhålla om en värdighet som omfattar medborgarskapet för muslimerna i staten Rakhine.

Angående  påve Franciskus besök i landet i slutet av november säger kardinalen Bo: “Jag är säker på att det blir ett unikt ögonblick av nåd för den lilla kristna minoriteten i ett buddhistiskt land. Det är en apostolisk och pastoral resa. Påven kommer på inbjudan av regeringen för att uppmuntra till fred och endräkt”.

10/10/2017 17:22