sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Colombias biskopar engagerade i landets fredförhandlingar

Colombias biskopar med påven Franciskus under besöket tidigare i höst

10/10/2017 16:53

Eldupphör har just inletts mellan regeringen och ELN-gerillan i Colombia och som enligt avtalet skall vara till den 9 januari.  Medlemmarna i kommissionen för den nationella försoningen som  de katolska biskoparna i konfliktområdet tillhör har i dessa dagar hållit ett möte i Bogotá.

En av biskoparna framhåller för  missionsnyhetsbyrån Fides att syftet med biskoparnas deltagande i samtalen är att bidra till att finna vägar som försäkrar den fullständiga freden.

Kommissionen består av en FN-delegation, 20 biskopar, representanter för armén och polisen, liksom  medlemmar av regeringen och gerillan. Man kommer att vaka över att eldupphöravtalet  respekteras på de 33 platser där ELN-gerillan finns.  Nyheten är fundamental för alla de sociala sektorer som tillsammans med freden önskar demokratiska reformer. Dessutom skulle förhandlingarna med ELN i Quito vara snabbare än de i Havanna med tanke på erfarenheten som man har från  processen med FARC-gerillan.

 Den katolska kyrkan som deltar i samtalen utgör en välstrukturerad organisation även på det lokala området, betonar en av biskoparna.  I alla de involverade stiften kan biskoparna bilda en kommission med personer som är kompetenta för sina uppgifter.

10/10/2017 16:53