sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Biskoparna om Kurdistans självständighet "Niniveslätten måste förbli territoriell enhet"

Niniveslätten - ANSA

10/10/2017 16:41

Biskoparna i det irakiska  Kurdistan oroar sig för den farliga och instabila situationen som har kommit till stånd i regionen efter folkomröstningen om självständighet. På söndagen publicerade biskoparna ett gemensamt uttalande där de inte tar ställning för eller mot Kurdistans självständighet. Men de uttrycker hoppet om en intern lösning av konflikten och framhåller att ett externt ingripande skulle utsätta befolkningen för ytterligare lidande.

Biskoparna uttrycker sin tacksamhet till Kurdistans regionala regering som sedan år 2014 har tagit emot tiotusentals kristna flyktingar från Mosul och Niniveslätten. “Vi kommer absolut aldrig att kunna glömma att våra bröder i Kurdistan, som folk och regering,  har tagit emot de kristna och även andra irakier”, framhåller biskoparna.  “Men de kristna måste undvika att låta sig utnyttjas i konflikterna, även för att deras sårbara situation fortsätter att göra deras framtid osäker och möjligheten att fortsätta att leva i sina egna hemorter”. 

Biskoparna anhåller uttryckligen om att Niniveslättens territoriella enhet skall bevaras även i framtiden och att det undviks  att konflikten mellan regeringen i Baghdad och den i Erbil orsakar  uppdelningen av Niniveslätten. Konflikterna kan avvärjas endast om man sätter sig ned vid förhandlingsbordet,  betonar  biskoparna i det irakiska Kurdistan. 

10/10/2017 16:41