sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Arabiska och judiska kvinnor i gemensam fredsmarsch

Women Wage Peace - AP

10/10/2017 16:28

Omkring 30.000 palestinska och israeliska kvinnor tågade i söndags tillsammans i Jerusalem för freden.  “Vi kommer inte att upphöra med vår kamp förrän ett fredsavtal uppnås”, framhåller kvinnorna.  “Det är ett  uppriktigt rop på fred i en värld som tycks vara nästan döv”, säger diakonen Sobhy Makhoul hos det maronitiska patriarkatet i Jerusalem.

Det är organisationen “Women Wage Peace” som har organiserat  fredsinitiativet som  startade den 24 september i Sderot, i Negev-öknen, och  sedan fortsatte  till de palestinska territorierna och Israel. Initiativet består av olika aktiviteter, såsom marscher, möten, dialog och bön och avslutas idag i Jerusalem. De palestinska och israeliska kvinnorna anhåller således om ett politiskt avtal för freden och om deltagandet av kvinnor i förhandlingarna.

I samband med marschen uppmanade man den palestinske presidenten Abu Mazen och den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu om att sätta sig ned vid förhandlingsbordet  “för vi vill ha fred”, betonade kvinnorna.

Diakonen Makhoul  säger att sådana här initiativ som kommer underifrån är viktiga, eftersom de uttrycker många israelers önskan, att det skall bli  slut på kriget, ockupationen och att situation skall förändras. “Kvinnornas röst”, säger han, “fyller ett tomrum som frånvaron av de politiska partierna har lämnat. Dessa kvinnor engagerar sig verkligen på allvar  för freden i ett ögonblick av politisk stagnation som beror på det internationella samfundets likgiltighet för den palestinska frågan”.

“Dessa kvinnor är uppriktiga i vad de säger. De försöker att hävda sin röst i en värld som är nästan döv. Både israeliska och palestinska kvinnor har lidit mycket. Deras söner har varit soldater, kanske har de blivit sårade eller dödats. Vi hoppas att dessa kvinnors rop på fred skall bära frukt”, säger diakonen Makhoul hos det maronitiska patriarkatet i Jerusalem.

Organisationen “Women Wage Peace” uppstod för tre år sedan som reaktion på konflikten i Gaza och har för närvaranade 24.000 medlemmar av olika politiska inriktningar och religioner. Det handlar om både arabiska och judiska kvinnor, men deras gemensamma önskan är ett politiskt avtal som gör slut på den israelisk-palestinska konflikten.

10/10/2017 16:28