sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven till kaldéerna: Må Guds barmhärtighet lindra era sår

Påven och patriark Sako i samtal - REUTERS

06/10/2017 09:28

”Må Guds barmhärtighet lindra krigssåren som plågar hjärtan i era församlingar, så att de äntligen kan återhämta sig”. Påven Franciskus tog på torsdagen emot synodsmedlemmar från den kaldéiska kyrkan tillsammans med patriarken Louis  Raphaël Sako I och som har samlats i Rom för synoden 4-8 oktober. Man fokuserar under det synodala arbetet om vikten av den kaldéiska kyrkan och ”de kristnas påtvingade migration, uppbyggnad av byar, återvändande, särskild kyrkorätt, liturgin och pastoral kallelse” som påven påminde om i sitt tal.

“Jag tar tillfället i akt att genom er hälsa till de troende i det kära landet Irak som är hårt prövat och säga att jag delar hoppet i de senaste nyheterna som talar om ett återupptagande av livet och regioners och städers aktivitet - regioner och städer som hittills har utsatts för smärtsamt och våldsamt förtryck. Må Guds barmhärtighet lindra krigssåren som plågar hjärtan i era församlingar, så att de äntligen kan återhämta sig”.  

Påven uppmanade kaldéiska kyrkans medlemmar om att outtröttligt arbeta för enheten. Han sa att i denna tid av osäkerhet om hur framtiden kommer att se ut behövs en nationell försoningsprocess.

”Jag önskar att den starka andan, hoppet och arbetstalangen som utmärker er inte minskas. Håll kvar vid ert mål att inte avskräckas inför svårigheterna som fortfarande finns trots allt som är gjort för att särskilt återuppbygga Niniveslätten.”

Påven uppmanade dem även att främja “gemenskapen och broderskapet med den latinska riten för att vara goda vittnen och inte hålla fast vid osämja och meningsskiljaktigheter”.

”Den ekumeniska och interreligiösa dialogen måste alltid komma från vår katolska enhet och gemenskap” förklarade påven. Han underströk också att man måste “undvika att ta emot personer som inte har Guds kallelse i seminarium”. ”Man måste noga se över de ungas kallelse och se om den är äkta”.

Innan påven Francikus höll sitt tal tackade patriarken för den kaldéiska kyrkan Louis  Raphaël Sako påven för audiensen och påminde om folkomröstningen för Kurdistans självständighet 25 september och att den har skapat starka spänningar i Irak: ”Tack för er faderliga och kärleksfulla närhet i vårt folks svåra situationer, som sedan år fortsätter att leva i Irak och Syrien med en fortsatt osäker framtid. Heliga Fader, dessa dagar är vi också mycket oroade över den ökande spänningen som skapades av folkomröstningen mellan Kurdistan och regeringen i Bagdad. Vi lever i varje ögonblick på hoppet om att allt löser sig genom dialog och respekt för allas rättigheter och inte genom krig.”

 

 

06/10/2017 09:28