sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Oktober, rosenkransens och missionens månad

Rosenkransen

05/10/2017 11:18

Enligt katolska kyrkans djupt rotade tradition tillägnas oktober månad rosenkransen och missionen. Som påven Benedictus XVI har uttryckt det är rosenkransen en kontemplativ och kristocentrisk bön som är oskiljaktig från meditationen av Heliga Skriften. Den är de kristnas bön som går framåt i trons pilgrimsfärd i Jesu fotspår som Maria först följde. Rosenkransen ska bes under oktober månad inom familjen och i församlingarna. Under oktober månad firas också Världsmissionsdagen, 16 oktober, och kyrkans mission är en förlängning av Kristi mission och vill ge alla Guds kärlek och förkunna kärlek i ord och konkret handling.

Påven Franciskus talar vid upprepade tillfällen om sin personliga relation till rosenkransen. “Rosenkransen är bönen som följer mig i livet. Det är också de enklas och helgonens bön … det är mitt hjärtas bön” skrev han i ett tweet och vid ett tal har han sagt att rosenkransbönen “är en helhetssyn av den gudomliga barmhärtigheten”. “I rosenkransens mysterium kontemplerar vi, tillsammans med Maria, över Jesu liv som utstålar själva Faderns barmhärtighet. Vi gläds åt Hans kärlek och förlåtelse och tar emot Honom i främlingar och behövande och lever varje dag enligt Hans evangelium”. Påven riktade sig vid ett annat tillfälle till ungdomar, sjuka och nygifta med orden ”Denna enkla marianska bön visar er kära ungdomar vägen att förstå Guds vilja så älska denna bön. Kära sjuka, må den bära med sig sinnets och hjärtats tröst. Må den för er kära nygifta få en särkild plats i er nya familjs andlighet.”

På Världsmissionsdagen 2016 sa påven till ett folkhav på Petersplatsen att det nu är dags för mission och mod och att detta handlar om att lita på evangeliets missionerande kraft. Mod betyder att förkunna utan att nödvändigtvis omvända, att erbjuda en alternativ livsstil i världen utan att bråka och vara aggressiv, att vara öppen för andra utan att förminska Herren och att ha modet att stå emot skepticism utan att vara arrogant.

05/10/2017 11:18