sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Ungdomsmöte i Vatikanen inför biskopssynoden

Katolska ordenssystrar i bön - AFP

04/10/2017 10:45

Under den allmänna audiensen på onsdagen meddelade påven Franciskus att mellan den 19-24 mars 2018 sammankallar generalsekretariatet för biskopssynoden till ett pre-synodalt möte inför den kommande ordinarie biskopsynoden med fokus på ungdomar, tro och kallelse.

”I det pre-synodala mötet är ungdomar från hela världen inbjudna: både unga katoliker och unga från olika kristna samfund och andra religioner; liksom icke-troende”, sa påven under audiensen.

Detta initiativ är en del av förberedelserna inför nästa biskopssynod, under vilken man ska diskutera ungdomar, tro och kallelse i oktober 2018. Med denna resa vill kyrkan lyssna på ungdomarnas röst, och uppmärksamma deras känslighet, tro, tvivel och kritik. Efter mötet i mars kommer slutsatserna att lämnas till synodfäderna.

Mötet har organiserats med hjälp av avdelningen för lekmän, familj och liv vid den romerska kurian. I Pressmeddelandet läser vi att initiativet är en del i biskopsynodens tradition att förbereda synoderna med presynodala möten. Ungdomarna som ska delta representerar biskopskonferenserna i världen, det gudsvigda livet, seminarister, medlemmar i katolska kyrkans rörelser, de orientaliska kyrkorna. Unga från skolor, universitet sportvärlden, volontärarbetare, liksom unga från utsatta platser, extrema existensiella periferier och experter, katekeslärare, ungdomsledare, och kunniga i kallelseurskiljning. Även unga från andra kristna samfund och religioner är alltså inbjudna för att ge ett vidare perspektiv på de ungas situation i världen idag. 

Önskan är att hjälpa synodsfäderna i deras reflektioner och fördjupa deras insikt med hjälp av det presynodal mötets sammanfattning. Man har valt datum med tanke på Palmsöndagen som sista dag, då de unga deltar i den heliga mässan på Petersplatsen, i samband att man i den katolska kyrkan firar den 23:e världsungdomsdagen på stiftsnivå, som alltid på palmsöndagen. I år med temat ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud." 8Luk 1,30) 

04/10/2017 10:45