sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven under audiensen "Våra martyrer inspirerar oss att vara hoppets missionärer"

Påven under audiensen - REUTERS

04/10/2017 12:38

Påven Franciskus höll som varje onsdag sin trosundervisning på Petersplatsen under onsdagens allmänna audiens och fokus är fortfarande det kristna hoppet. Idag talade påven om att vi är kallade till att vara hoppets missionärer och han förklarade varför och vad det innebär. Till de engelsktalande pilgrimerna sammanfattades påvens katekes följande:

Oktober är traditionellt en månad som är tillägnad reflektion över vårt deltagande i kyrkans mission. Den helige Franciskus av Assisi, vars fest vi firar idag, är en modell i detta avseende. Franciskus var en sann missionär för det glada hoppet som föds ur Kristi seger över döden och vår egen delaktighet i hans uppståndna liv. Jesus ber oss att vara vittnen om samma hopp, förvissad om hans Helige Andes omvandlande kraft som verkar i våra hjärtan och i vår värld.

Glädje är det säkra tecknet på sant kristent hopp, för vi vet att ondskan inte kommer att få överhanden, och att Guds kärlek, som uppenbarades på korset, kommer slutligen att segra. Visserligen finns det tillfällen då hoppets gåva är dyr. Så är fallet för så många av våra medkristna som för närvarande upplever förföljelse, med martyrer i alla åldrar. Deras vittnesbörd inspirerar oss att fortsätta att hoppas på Kristi löften. Som hoppets missionärer, kan vi glädja oss i Guds frälsande kraft, och aldrig misströsta, utan hjälpa andra att se på framtidens med tillförsikt.

04/10/2017 12:38