sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Oktober månads böneintention för arbetare och arbetslösa

Bön - EPA

04/10/2017 09:27

Påven Franciskus böneintention för oktober månad riktas till arbetares rättigheter och arbetslösa och lyder:

Vi ska alltid komma ihåg värdigheten och rättigheterna för dem som arbetar och fördöma situationer där den värdigheten och dessa rättigheter kränks och bidra till människans och samhällets äkta framsteg. 

Låt oss be för att alla arbetstagare möter respekt och skydd av sina rättigheter och att de arbetslösa får möjlighet att bidra till det gemensamma bästa.

04/10/2017 09:27