sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Nytt pilgrimsprojekt i Egypen i Heliga Familjens fotspår

Flykten till Egypten - RV

04/10/2017 12:20

Under den allmänna audiensen hälsade påven Franciskus bland annat på en egyptisk delegation som hade kommit till Vatikanen för välsignelsen av en ikon som visar den Heliga Familjens flykt till Egypten. Påvens hälsning lästes upp på arabiska.

Egyptens turistminister, Yahya Rashid, är i Rom i dessa dagar för att presentera ett pilgrimsprojekt i Egypten som går under titeln ”den Heliga Familjens väg”, och som är en resa till de antika platser som den Heliga Familjen, Josef, Maria och Jesusbarnet reste genom under sin flykt till Egypten för att finna skydd för Herodes våld.

Projektet presenteras den 4 oktober 2017 i Cardinal Cesi palatset på  Via della Conciliazione, då även Egyptens ambassadör vid den Heliga Stolen, Seif Elnasr Hatem, talar liksom ambassadören i Italien, Amr Mostafa Kamal Helmy. Vatikanens Opera Romana Pellegrinaggi är engagerad i pilgrimprojektet i Egypten. 

04/10/2017 12:20