sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Möte om barns värdighet i en digitaliserad värld

Kardinal Pietro Parolin - REUTERS

04/10/2017 14:04

Vatikanens statssekreterare kardinal Pietro Parolin öppnade mötet om barns värdighet i en digital värld (Child Dignity in the Digital World) som hålls i det påvliga universitetet Gregoriana 3-5 oktober. Experter, akademiker, befattningshavare, civila ledare, politiker och representanter för religioner från hela världen deltar i mötet och man vill fördjupa sig i temat om skydd av minderåriga som många gånger är offer för nätmobbning och sexuella övergrepp av olika slag.  

Kardinal Parolins tal bar titeln ”Skydda minderåriga i den digitala världen. Helig värdighet” och han talade om hur sexuella övergrepp av barn är mycket utbrett i världen och att katolska kyrkan de senaste tio åren aktivt arbetar mot detta.

Påven Franciskus uppmärksammar kyrkan ständigt på att våld mot barn ökar genom människohandel, barnsoldater, hunger och extrem fattigdom. I dessa situationer är sexuella övergrepp alltid ett faktum och detta skadar barnets inneboende värdighet inte bara fysiskt utan även själsligt.

Kardinal Parolin tror att detta möte är unikt med dess kompetenta deltagare och att de tillsammans kan bli en gemensam kraft för att ingripa för en kontroll av den digitala världens utveckling för att skydda barns och därmed morgondagens hela mänsklighet.

“De minderåriga som vi talar om och vars värdighet vi vill skydda och främja … ska tas på allvar och skyddas i denna alltmer digitaliserade värld, så att de kan uppnå sina livs mål, sina öden och framtid ... i världen. Ödet och livet för var och en av dem är mycket viktigt, värdefullt för människorna och Gud. Enligt Bibeln är varje människa skapad till Guds avbild. Enligt Nya Testamentet kommer Guds son till oss som ett sårbart barn och under missgynnade förhållanden och tar även på sig just barnens bräcklighet och förväntningar om framtiden. Att förakta barndomen och övergripa sig på barnen är alltså för de kristna inte bara ett brott utan även, som påven Franciskus har sagt, ett helgerån och alltså ett vanhelgande av det som är heligt: Guds närvaro i varje människa.”

04/10/2017 14:04