sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Europas biskopar: Individualism skapar osäkerhet

CCEE:s möte - RV

04/10/2017 11:16

“Kyrkan älskar Europa och tror på dess framtid. Europa är inte bara en jordyta utan ett andligt uppdrag”. Så öppnas slutbudskapet efter Europeiska biskopskonferensens råds (CCEE) plenarmöte som har hållits i Minsk 27 september till 1 oktober.

”Med kärlek gör vi påven Franciskus önskan till vår, för ett nytt och modigt språng för denna älskade kontinent” skriver biskoparna. ”Vårt deltagande i detta språng får inte saknas eftersom vi är medvetna om att vara budbärare av en glad nyhet. Budskapet som vi är skyldiga världen är högt och starkt men med enkla medel: Jesu evangelium är den ständiga källan till Europas historia, humanistiska samhälle, demokrati, rättigheter och mänskliga skyldigheter.”

“Trots tendenser att isolera, tror vi på denna enhet av andliga och etiska ideal som sedan alltid är Europas själ och öde. Precis som vi tror på en fortsatt vandring till försoning, som inte bara är en del av vår historia utan även livet och som bär på respekt och värdesättande av olika traditioner och religioner, bortom all extremism.”

Biskoparna inbjuder Europa att öppna sig “för religionen, trancendensen, solidariska relationer och gemenskapen” och för evangeliet som “har uppenbarat personens unika värdighet och inspirerat till Europas inte alltid lätta vandring, som också har mött begränsningar och fel”.  

“Kyrkan tror helt och fullt på ungdomarna och uppskattar och har tillit till dem, som en moder har för sina barn” skriver biskoparna och det är just temat ungdomar som har stått högt på dagordningen. De har tagit upp just den ‘flytande kulturen’ som vi lever i och individualismen som skapar osäkerhet och ensamhet, konflikt och orättvisa.

Biskoparna avslutar sitt budskap: “Vi skulle vilja att Jesu ord når Europas hjärta: ‘Var inte rädd, jag hjälper dig’. Gamla Europa, var inte rädd att vara dig själv, återuppta fädernas väg som de drömde om som folkens ländernas hem, en fruktbar moder för barn och civilisationer och som ett landområde för öppen och integrerad humanism. Ja, var inte rädda utan lita på detta! Kyrkan, som är expert på mänsklighet, är din vän och med blicken fäst på Kristus med evangeliet i handen vandrar den med dig mot en framtid av försoning, rättvisa och fred.”

04/10/2017 11:16