sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påvens telegram för skjutningen i Las Vegas

Sörjande i Las Vegas - AFP

03/10/2017 09:13

Påven Franciskus sände ett telegram via statssekreterare kardinal Pietro Parolin till biskopen av Las Vegas msgr. Joseph Anthony Pepe där han uttryckte sin sorg för masskjutningen i Las Vegas.

Telegrammet lyder: ”Djupt bedrövad över att höra om skjutningen i Las Vegas, försäkrar påven om sin andliga närhet till alla dem som har drabbats av denna meningslösa tragedi. Han berömmer polisens och akutpersonalens ansträngningar och lovar att be för de skadade och alla de döda och anförtror dem till allsmäktige Guds nåderika kärlek.”

03/10/2017 09:13