sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Lagförslag Irland. Kyrkan skyddar allt mänskligt liv

Nyfött barn - ANSA

03/10/2017 10:00

Med tanke på folkomröstning om abort i Irland åberopar katolska kyrkan skyddet av varje persons värdighet.

Skydda varje persons värdighet

Msgr. Eamon Martin som är ordförande för Irlands biskopskonferens säger: ”Vårt budskap är skyddet för varje mänsklig persons värdighet" efter tillkännagivandet som gjordes förra veckan i landets parlament av premiärminister Leo Eric Varadkar om sammankallandet 2018 av en folkomröstning om upphävandet av den åttonde paragrafen i konstitutionen om kvinnans och det ofödda barnets liv.

Msgr. Martin sände ut detta budskap från Minsk i Vitryssland där han deltar i plenarmötet med Europas biskopskonferenser och sa vidare: “Debatten om denna folkomröstning pågår nu sedan år tillbaka och kyrkan i Irlands ställningspunkt har alltid varit mycket tydlig. De vill ta bort denna rad i konstitutionen och på det sättet öppna för vägen till en abortlag.”

Två liv, en kärlek

Han förklarar att konstitutionen nu omfattar något “vackert och värdefullt” och som ”ger samma rättigheter till det sköra ofödda livet och modern. Ibland säger man att Irlands konstitution bara värderar barnets liv, medan den ser de två liven, mamma och barn, i perfekt balans, båda värda att leva.” Ett ställningstagande  som biskopskonferensen redan har uttryckt i ett dokument som presenterades förra december till en särskild parlamentarisk kommission med titeln “Two Lives, One Love”, Två liv, en kärlek.

Debatten i Irland har varit mycket het framför allt vad gäller möjligheten att abortera vid fetala riskfaktorer, incest eller våldtäkt. “Vårt budskap är skyddet av varje persons värdighet” upprepar msgr. Martin och påminner om att “påven Franciskus är mycket tydlig i Amoris Laetitia om vikten av respekten för mänskligt liv som en grundläggande rättighet”. Det ligger kyrkan i Irland varmt om hjärtat att “denna princip fastslås i konstitutionen och att det som grund för våra lagar alltid finns en jämställd värdighet mellan modern och barnet.”

03/10/2017 10:00