sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Dansk \ Norsk \ Dansk

Paven i Boglogna: Afvis aldrig et møde

Pave Francis - ANSA

02/10/2017 14:14

Pave Francis afsluttede sit i besøg i byerne Cesena og Bologna med en højmesse på Bologna-dall'Ara-stadionet.

 
I sin prædiken reflekterede som pave Francis  over, hvad han kaldte “Ordets første søndag”, Guds Ord, som får vores hjerter til at brænde i os, fordi det får os til at føle os elskede og trøstede af Herren.
 
Dagens evangelium er Jesu lignelse om de to sønner, som bliver bedt om af deres far om at gå ud og arbejde i hans vingård. En søn sagde nej, men gik alligevel til sidst; mens den anden sagde ja, men gik ikke. 
 
"Der er en stor forskel," sagde paven "mellem den første søn, der er doven; og den anden, hvem er en hykler. 
 
I det pave Frans forestillede sig deres inderste tanker sagde han, at faders stemme resonerede i sønnens hjerte tiltrods for at han først svarede nej. Hos den anden søn blev faderens stemme "begravet."
 
Som de to sønner sagde paven, kan vi vælge at være enten syndere på rejsen, som fortsætter med at lytte til Faderen og omvender og rejser os, når vi falder; eller at blive siddende som hyklere, der er altid parate til at retfærdiggøre sig selv og kun villige til kun at gøre det, der kan betale sig.
Jesus, fortsatte paven, var meget hård overfor for sidstnævnte og sagde, at syndere ville gå foran dem i himlen. De var ikke forkerte på den, sagde han, om hvordan de tænkte på Gud og religion, men de fejlede i hvordan man skal leve det kristne liv. 
 
Han sagde, at de var ufleksible arvtagere af menneskelige traditioner, ude af stand til at forstå, at livet ifølge Gud er en rejse, og kræver ydmygheden til at være åben, til at omvende sig og at begynde på ny.
Nøgleordet her, sagde pave Frans, er omvendelse, som gør det muligt for os ikke at være rigide, at omdanne "nej" til Gud til "ja", syndens "nej" til "ja" af kærlighed til Gud. 
I sidste ende sagde han: "I hver enkelts liv er der to veje: at være angrende syndere eller hykleriske syndere.
Guds ord trænger ind i hjertet af hver enkelt af os. Men det er også et ord, der kalder os tilbage til et forhold, forholdet mellem faderen og hans sønner. Ligesom det er i familien, sådan er det også i samfundet og i Kirken, hvor der  er et behov for møde. “Afvis aldrig et møde, en dialog", sagde paven. “Bliv ved med at søge nye veje at gå sammen."
 
Som afslutningen på sin prædikennævnte pave Frans tre italienske "P'er" for at hjælpe os med at se, hvor vi ledt hen som en kirke: "Parola", Ordet, kompasset, der peger på den ydmyge rejse; "Pane," Brød, Eukaristiens Brød, som er udgangspunktet for alt; og "poori", de fattige, ikke kun er dem, der er fattige i materiel forstand, men endnu mere, dem, der er åndeligt fattige. 
I alle disse findes vi Jesus, fordi Herren kom ind i verden i fattigdom og hvor han tømte sig selv, som Paulus siger.
 
"Det er godt for os," sagde paven, "altid at huske" disse tre udtryk: "Ordet", "Brød" og "de fattige." Han sluttede sin prædiken med bønnen om, at vi aldrig må glemme disse tre basale "fødevarer", der opretholder os på vores rejse.

02/10/2017 14:14