sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven möter präster och gudsvigda "Se upp för skvaller, karriärism och pengar"

Påven möter gudsvigda - REUTERS

02/10/2017 14:04

Under sin dag i Bologna i norra Italien mötte påven Franciskus präster, gudsvigda, seminariser och diakoner i stadens katedral. Han höll inte ett tal till dem utan under mötet valde påven istället att svara på deras frågor.

Prästerligt broderskap

Stiftsprästerna frågade påven hur de kunde växa i evangeliskt broderskap och påven svarade att först och främst måste man ha en stiftskänsla - en känsla av att tillhöra en prästerlig  kropp tillsammans med deras biskop. När en stiftspräst saknar detta blir han ensam och löper risken att vara "steril". I detta avseende erinrade påven om öppenhet i Paulus som talade om saker klart och tydligt utan att vara vilseledande och hade tålamod med andra.

Ett annat drag hos en stiftspräst är att vara pastoral, bland sitt folk, av driva själavård. I motsats till detta är den "klerikala prästen" som fariséerna och sadducéerna som på Jesu tid levde i sin egen värld av teologi, tankar och lagar. Påven beklagade att vissa präster omvandlar sin tjänst till ett kontor med stela besökstider.

Karriärism och skvaller

För att hjälpa till att fördjupa sitt broderskap med sina medpräster, uppmanade påven Franciskus särskilt stiftsprästerna till att se upp för två laster - karriärism och skvaller. Han beskrev präster som vill göra karriär i sin prästjänst, som "klättrare". Han beskrev skvallrarna som skadedjur som skapar osämja i församlingarna och i stiftet, genom att tala illa om sina medbröder.

Fattigdom

Påven fick också en fråga från gudsvigda män och kvinnor som undrade hur man ska leva det religiösa livet med glädje och hopp utan att falla in i fällan i "överlevnadens psykologin". Påven sa att detta pessimistiska syndrom kommer från att söka trygghet i pengar, i motsats till fattigdomsandan. Ordenslivet blir korrupt av pengar och att ordnarnas trygghet inte ligger i pengar eller kallelser utan i "andra sidan". Fattigdom, enligt Sankt Ignatius av Loyola, är en moder som ger liv och en vägg som försvarar oss från världslighet. Påven uppmanade också de gudsvigda till att röra Kristi sår i sitt folks lidande kropp.

02/10/2017 14:04