sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Ceremonier

Påven i Bologna "Är du en ångerfulla syndare eller hycklande syndare?"

Påven predikar i Bologna - ANSA

02/10/2017 13:23

Påven Franciskus avslutade sitt pastorala besök i helgen till städerna Cesena och Bologna med en högtidlig utomhusmässa i Bolognas stadion.

I hans predikan talade han om vad han kallade "Ordets första söndag", och reflekterade över Guds ord som får våra hjärtan att brinna i insikten att vara älskade och tröstade av Herren.

Dagens evangelium hänvisar till Jesu liknelse om de två sönerna vars fader ber dem gå och arbeta i hans vingård. En son sa nej, men gick så småningom; medan den andra sa ja, men som sen inte gick. "Det är en stor skillnad," sa påven "mellan den första sonen, som är lat; och den andra, som är en hycklare. I den första sonens hjärta gjorde faders röst sig hörd, trots att han först hade sagt nej. I det andra sonens hjärta var faderns röst begravd.

Liksom de två sönerna sa påven att vi kan välja att vara syndare som fortsätter att lyssna på Fadern och ångra sig och resa sig upp när vi faller; eller att vara förseglade syndare, hycklare, alltid redo att rättfärdiga oss själva och villiga att bara göra vad som är bekvämt. Jesus var sträng mot den senare. De hade inte fel angående Gud och religion, men de misstog sig om man måste leva det kristna livet. Påven beskrev de som orubbliga väktare av mänskliga traditioner, oförmögna att förstå att livet enligt Gud plan är en resa som kräver ödmjukhet, att man är öppen, sann, ångrar sig och börjar om igen.

Nyckelordet här, sa påven Franciskus,  är omvändelse, att inte vara förstelnade, omvändelsen i att omvandla ett "nej" till Gud till ett "ja", syndens "nej"  till ett "ja" av Guds kärlek. I slutändan finns det två vägar i varje enskilt människas liv: att vara ångerfulla syndare eller hycklande syndare.

Guds ord tränger in i hjärtat på var och en av oss. Men det är även ett ord som kallar oss tillbaka till ett förhållande, förhållandet mellan fadern och hans söner. Liksom i familjen, så i församlingen och i kyrkan, finns det ett behov av möte. Ge aldrig upp i försöket att hitta nya vägar att vandra tillsammans."

02/10/2017 13:23