sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Tal

Påven berör "fake news" i kommande budskap om Sociala Kommunikationer

Påven under en presskonferens - REUTERS

02/10/2017 12:13

"Sanningen skall göra er fria (Joh 8:32). Falska nyheter och fredsjournalistik.” Temat som påven Franciskus har valts för den 52:a Världsdagen för sociala kommunikationer 2018 berör det omtalade fenomenet ”fake news”, falska nyheter - det vill säga ogrundad information som bidrar till att skapa och stärka en stark polarisering av åsikter.

I pressmeddelandet från det påvliga Kommunikationssekretariatet  talar man om riskerna med att utnyttja förvrängning av fakta, för att påverka det individuella och kollektiva beteendet. När de stora mediala företagen, sociala nätverk, och myndigheter har börjat analysera  och ta itu med detta fenomen, vill den katolska kyrkan bidra till diskussion om orsakerna, logiken och konsekvenserna av desinformation i media, och hjälpa till att främja en professionell journalistik, som alltid söker sanningen, och därmed en journalistik som främjar fred och förståelse bland människor.

Världsdagen för sociala kommunikationer, som är den enda som instiftades under det Andra Vatikankonciliet, ("Inter Mirifica", 1963), firas i många länder, på biskoparnas rekommendation, på söndagen före pingstdagen, vilket år 2018, är den 13 maj. Påvens budskap vars tema nu presenteras, kommer att som alltid publiceras i samband med St Frans av Sales minnesdag, journalisternas skyddshelgon.

02/10/2017 12:13