sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Aktuellt

Ordets söndag: Oacceptabelt att kristna är "Bibelanalfabeter"

Guds ord - RV

30/09/2017 11:48

Söndagen 24 september firades Ordets söndag i många församlingar och stift. Det hela tog form efter påven Franciskus önskan att vid slutet av Barmhärtighetens jubelår ägna en hel söndag åt den Heliga Skriften. Initiativet drivs i Italien av San Paolo-ordens kvinnliga och manliga grenar och Sant'Egidiokommuniteten.

Datumet 24 september valdes för att på bästa sätt komma närmare det liturgiska minnet av Sankt Hieronymus, bekännare och kyrkolärare som översatte Heliga Skriften till latin som firas 30 september. San Paolo-ordens generalsuperior pater Valdir José De Castro berättar: “Utgångspunkten till initiativet kom upp vid San Paolo-ordens senaste generalförsamling som hölls 2015. Då rekommenderade kapitelfäderna mig och mitt råd att vara hela kyrkans främjare av den Världsdag för Guds ord tillsammans med Bibelcentret San Paolo och Sant’Egidio-kommuniteten och att involvera alla länder där orden är närvarande.” ”Ordet ska inte bara läsas utan även älskas och vördas” förklarar Sant’Egidiokommunitetens grundare Andrea Riccardi och han säger avslutningsvis: ”I en tid av allmän analfabetism är det oacceptabelt att de kristna förblir ’Bibelanalfabeter’”.

Datumet 24 september valdes för år 2017 och under den söndagen invigdes en tradition att fokusera på den effekt som Guds ord kan ha i de troendes liv. Det fulländas genom att festperioden avslutas 1 oktober med påven Franciskus mässa i Bologna med fokus på Ordet.  

30/09/2017 11:48