sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven till rådet för ny evangelisation: Förmedla barmhärtighet

Symbol för Vatikanradions kommunikation sedan 1931 - ANSA

29/09/2017 10:19

Påven Franciskus tog på fredagen emot Påvliga rådet för ny evangelisations deltagare som just avslutat sitt plenarmöte. Påven var glad att tillsammans med dem reflektera över kyrkans behov, särskilt i detta historiska ögonblick och förnya ansträngningarna och entusiasmen i evangelisationen och missionen.

Guds folk har stark känt av barmhärtighetens gåva under jubelåret och återupptäckt försoningens sakrament. Kyrkan har det stora ansvaret att fortsätta att vara medlare barmhärtigheten.

Paulus ord får aldrig glömmas bort: “Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus, vår herre, för att han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, mig som förut var en hädare och hänsynslös förföljare. Men jag mötte förbarmande därför att jag handlade i okunnighet, i min otro. Vår herres nåd har överflödat, med tro och kärlek i Kristus Jesus. Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig, Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare – och bland dem är jag den störste. Men jag mötte förbarmande, och det för att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig som den förste, urtypen för dem som skall komma till tro på honom och vinna evigt liv.” (1 Tim 1:12-16)

Påven sa till deltagarna att de i den nya etappen i evangelisationen som de är kallade att följa är hela kyrkans verk i folkets vandring mot Gud. Han önskade dem särskilt lycka till med förberedelserna för första Världsdagen för de fattiga som kommer att hållas 19 november.

29/09/2017 10:19