sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Helgon

Leo XIII:s bön till ärkeängeln Mikael

Ärkeängeln Mikael

29/09/2017 14:57

1884 skrev påven Leo XIII en bön i vilken han vänder sig till ärkeängeln Mikael, och påven uppmanade alla att be den efter den stilla mässans slut.

En av påven Leo XIII:s sekreterare, fader Domenico Penchenino skrev om ursprunget till bönen till ärkeängeln Michael: "På morgonen den 13 oktober 1884 hade påven Leo XIII firat mässan, och han knäböjde i tacksägelse som vanligt. Plötsligt såg jag honom räta på huvudet, och stirra intensivt på något, utan att blinka i en blandning av skräck och förundran. När han hade återhämtat sig reste han sig hastigt och gick in till sitt arbetsrum. Vi följde efter oroliga att det inte stod väl till. Behöver du något, helige fader? Han svarade: "Ingenting, ingenting." Efter en halvtimme bad han mig kontakta sekreteraren för Kongregationen för gudstjänstriter och lämna honom ett ark, och uppmana honom att låta trycka det och sända till alla ordinarier i världen. Påven Leo XIII hade skrivit bönen som sedan kom att reciteras vid slutet av varje stilla mässa fram till 1964 då den liturgiska reformen, tog bort de ”leonianska bönerna”.

Men många fortsätter att åkalla Mikael, de himmelska härskarornas prins, att ”med Guds kraft kasta ned Satan i helvetet”.

Helige ärkeängel Mikael, försvara oss i striden, var vårt värn emot djävulens snaror och ondska. ”Må Gud betvinga honom,” därom ber vi ödmjukt, men du, de himmelska härskarornas furste, kasta med Guds kraft ned till helvetet, Satan och de andra onda andarna som irrar omkring på jorden för att fördärva själarna.

Amen

29/09/2017 14:57