sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påvens budskap: Sankt Vincent de Paul talar till kyrkan

Sankt Vincent de Paul - RV

28/09/2017 09:50

”Sankt Vincent de Pauls välgörenhet, som vi idag minns och som är skyddspatron för välgörenhetsorganisationer, vägleder er, kära unga, att utföra era framtidsprojekt i en glad och osjälvisk tjänst för de allra mest behövande”. Detta sa påven Franciskus vid den allmänna audiensen då han hälsade till de italienskspråkiga pilgrimerna. Påven sände samma dag ett långt budskap till den Vincentianska familjen, som samlar flera välgörenhetsorgansiationer som tjänstgör i sankt Vincents anda. Han tackade och gratulerade dem i samband med 400-årsminnet av sankt Vincent karisma som har gett institut och föreningar liv.

Påven beskriver personen sankt Vincent i sitt budskap och att han var som ett senapsfrö som såddes år 1617 som nu har blivit ett träd. Helgonet levde i vandring och blev i ett bländande möte med Gud kallad att leva för de fattiga och grundade så välgörenheten. Påven ber den Vincentianska familjen att alltid se den fattige Jesus i de fattiga och utelämnade.

Välgörenheten är kyrkans hjärta, anledningen till sina handlingar och missionsanda. Sankt Vincent fortsätter att tala till kyrkan och hans vittnesbörd inbjuder oss att alltid vandra och vara ödmjuka och kreativa i vår kärlek. Detta behövs än mer nuförtiden då insamlingar riskerar att hamna i fel händer.  

Sankt Vincent är en förebild för att ge de vår tids fattiga plats och tid och göra deras tankar och besvär till era skriver påven. Påven upprepade sitt budskap till första Världsdagen för fattiga som ska hållas den 19 november: Hjälp kyrkan i sin kallelse att följa den fattige Jesus att alltmer och allt bättre bli konkreta tecken på Kristus välgörenhet för de sista och de mest behövande och reagera på slit och släng kulturen.

 

 

28/09/2017 09:50