sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven till CCEE: Missionera bland de unga

Ungdomar - AP

28/09/2017 11:52

Påven har sänt ett budskap till Europeiska biskopskonferensens råds (CCEE) plenarmöte som för första gången hålls i Minsk i Vitryssland. De kommer främst att tala om dagens ungdomar och deras önskningar och behov men även om hur kyrkan kan skapa en gemensamt europeiskt hem.

Påven uppmuntrar biskopskonferensernas arbete i att hitta nya samarbeten mellan länder och i nya solidaritets- och broderskapsinitiativ. Han uppmuntrar till modig mission för de unga och till att hjälpa dem att i trons ljus upptäcka sin kallelse i den kristna församlingen och samhället.  

28/09/2017 11:52