sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Msgr Tomasi: Påvens nej till kärnvapen och ja till ny mentalitet

Påven vid sitt tal till FN - EPA

28/09/2017 11:25

I tisdags firades den internationella dagen för totalt avskaffande av kärnvapen i FN och påven Franciskus sände med tanke på detta ut ett tweet där han skrev ”Låt oss engagera oss för en värld utan kärnvapen genom att applicera Icke-spridningsavtalet för att avskaffa dessa dödsinstrument”.

Påven har sedan början av sitt pontifikat uttryckt sig med styrka för förbudet mot kärnvapen för deras starka humanitära konsekvenser och även mot länders slöseri för kostnaderna av vapnen. Om detta har påven talat vid FN i New York och Vatikanradion har talat med sekreterare för den Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling samt Heliga Stolens ständige observatör vid FN i Genève msgr. Silvano Maria Tomasi om hur FN går framåt i sitt arbete vad gäller detta.

Han berättar att det år 2014 hölls en stor konferens om den humanitära effekten på atombomber. Påven sände ett budskap till konferensen där han för första gången underströk att det inte är acceptabelt att inte bara använda utan även äga atombomber. Debatten som följde var mycket livlig berättar msgr Tomasi och slutligen accepterade de omkring 160 länder som var närvarande att börja reflektera över en väg till att helt förbjuda inte bara användingen utan även  ägandet av atombomber.

Därefter uttryckte sig påven mycket klart i ett brev till kommissionsordföranden som hade sammansatt texten i Konventionen om förbud mot kärnvapen och de konkreta punkter som han föreslog införlivades avsevärt i den nya konventionen som undertecknades i juli i år.

Msgr. Tomasi berättar att konventionen inte är ett komplett svar på artikel VI i Icke-spridningsavtalet, som ber om systematisk diskussion och genomförande av en nedrustning av atomvapen. Dock är det ett stort steg framåt ut laglig synvinkel så nu kan ett definitivt steg tas i hopp om att länder som äger kärnvapen tar del.

På frågan om hotet från Nordkorea säger msgr. Tomasi att situationen är mycket omfattande men att man framför allt måste skapa en kultur och mentalitet som stärker avskaffandet av atomvapen och att man löser problemet genom dialog. Han tror inte att det är särskilt klokt att skapa murar och svårigheter i stället för att föra en dialog. Man måste dock se till att Nordkorea och länder i liknande situation öppnar för solidaritet, välfärd och fred och det finns politiska och juridiska underlag för att finna nya vägar för landets behov. 

28/09/2017 11:25