sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Tal

Heliga Stolen: Mänsklig värdighet kopplad till vård av skapelsen

Msgr. Gallagher vid FN - AP

27/09/2017 12:07

Sekreterare för Heliga Stolens statsrelationer ärkebiskop Paul Richard Gallagher talade vi FN:s 72:a session om folks strävan för fred och ett värdigt liv på en hållbar planet.

Han betonade att påven Franciskus alltid insisterar på att människan måste gå först och särskilt de som lider och är marginaliserade. Katolska kyrkan uttrycker sig såhär: Dagens människors glädje och hopp, sorg och oro och särskilt dem som är fattiga och på något sätt utsatta är Kristi efterföljares glädje och hopp, sorg och oro för att ingenting som är äkta mänskligt undgår deras hjärtan. (Inledningen i Gaudium et Spes, Andra Vatikankonciliet) Det handlar om att alltid skydda mänskliga rättigheter och personers värdighet.

Påven ser Agenda 2030 som ett viktigt tecken på hopp berättade msgr. Gallagher vidare.

Kristna kyrkor och särskilt de katolska och ortodoxa firar Världsbönedagen för vård av skapelsen 1 september och för att markera detta har påven tillsammans med patriarken Bartolomeus sänt ut ett budskap där de skriver: Jorden anförtroddes oss som en sublim gåva och arv, som vi alla delar ansvaret för … Vår mänskliga värdighet och välfärd är djupt kopplad till vår vård av hela skapelsen.

Msgr. Gallagher påminde om det påven understyrker I sin encyklika Laudato Sì, att vi är kapabla till det värsta men även det bästa genom att välja det goda och göra en nystart. (jfr LS 13, 58 och 205)

Heliga Stolen uppskattar FN:s generalsekreterare Antonio Guterres ord om att alla länder bestämt och omedelbart ska ta steg tillbaka från militär upptrappning och att man ska ta till alla diplomatiska och politiska medel för att bevara fred.

Msgr. Gallagher sa att Heliga Stolen ser förbudet mot kärnvapen som en väg till att Jesaias profetia uppfylls: De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. (Jes 2:4)

27/09/2017 12:07