sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Vatikanen och Muslimska världsförbundet mot fundamentalism

Påven med Muhammad Al-Issa - REUTERS

22/09/2017 08:43

På onsdagen tog påven Franciskus emot  generalsekreteraren för Muslimska världsförbundet Muhammad Al-Issa. Dagen därpå mötte även ordförande för Påvliga rådet för interreligiös dialog Jean-Louis Tauran generalsekreteraren i en hjärtlig anda. De slog tillsammans fast att religion och våld inte är förenliga, att religioner har moraliska resurser som kan bidra till broderskap och fred, att fenomenet fundamentalism och särskilt den våldsamma är oroande och att det behövs en gemensam ansträngning för att motverka den. Dessutom finns det situationer där samvetsfrihet och religionsfrihet inte skyddas och respekteras fullt ut, så det är brådskande att avhjälpa detta och förnya den religiösa dialogen samt att granska läroböckerna.

De enades om att upprätta en gemensam ständig kommitté som förväntas träda i kraft inom en snar framtid.

 

22/09/2017 08:43