sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven CCEE: Intolerans mot migranter även i katolska församlingar

Krucifix

22/09/2017 10:53

Europeiska biskopskonferensens råd (CCEE)  togs emot av påven Franciskus på fredagen. I sitt tal till dem fokuserade påven på deras insatser att ta emot migranter och flyktingar. Kyrkan måste vara trogen sin mission att älska Jesus Kristus  särskilt i de fattigaste och övergivna och bland dem omfattas migranterna och flyktingarna sa påven och citerade så sig själv i sitt budskap till Världsdagen för migranter och flyktingar 2014.

Påven talade om sin oro för tecken på intolerans, diskriminering och främlingsrädsla i olika delar av Europa. Det som oroar honom mest är att dessa tecken också finns i katolska församlingar i Europa med ursäkten att det är en moralisk plikt att bevara den kulturella och religiösa identiteten. ”Kyrkan är utspridd på alla kontinenter tack vare missionärernas ’migration’, de som var övertygade om universialiteten i Jesus Kristus frälsningsbudskap till kvinnor och män av alla kulturer” sa påven. ”Jag är säker på att den Helige Anden även idag hjälper oss att bevara ett öppet och tillitsfullt sätt som går bortom alla hinder och klättrar över varje mur”.

Ur en ecklesiologisk synvinkel ger ankomsten av många trosbröder och systrar kyrkan i Europa en ytterligare möjlighet att fullt ut förverkliga sin katolska tro, Credo som vi ber om varje söndag. Ur en missionsvetenskaplig synvinkel utgör migrationen en ny ”missionsfront” för att förkunna evangeliet. ”Mötet med migranter och flyktingar av annan tro och religion är en fruktbar mark för utvecklingen av en ärlig och berikande ekumenisk och interreligiös dialog” sa påven och talade runt de fyra verb som han bygger nästa års budskap till Världsdagen för migranter och flyktingar på: Ta emot, skydda, förorda och integrera.

Han berättade att Avdelningen för integrerad mänsklig utveckling har förberett 20 handlingspunkter för  de lokala kyrkorna om detta och bad biskopskonferenserna att sprida dem.  

 

22/09/2017 10:53