sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven om maffian: Det behövs ett nytt civilt samvete

Påven med kommission mot maffia

21/09/2017 14:20

Påven Franciskus tog emot Italiens parlamentariska kommission mot maffia och efter dess ordförande Rosy Bindis hälsningstal talade påven.

Han inledde med att tänka på alla de personer som har gett sina liv i kampen mot maffian och särskilt Guds tjänare Rosario Livatino som dödades 21 september 1990 och Giovanni Falcone och Paolo Borsellino som båda dödades för 25 år sedan tillsammans med dem som eskorterade dem.

Påven sa att medan han förberedde detta tal kom han att tänka på Jesus alltid så aktuella ord: ”Det som kommer ut ur människan, det gör henne oren. Ty inifrån, ur människornas hjärtan, kommer de onda tankarna, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, själviskhet, ondska, bedrägeri, liderlighet, avund, förtal, högmod, förblindelse. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren.” (Markus 7:20-23)

Påven sa att korruptionen hjälper maffian att växa. Att kämpa mot maffian betyder inte bara att tränga bort utan även att återställa, omvandla och bygga och för detta behövs politiskt och ekonomiskt engagemang. Politiskt för att ge alla möjlighet till jobb, boende, utbildning och vård. Ekonomiskt för att slå ut ojämlikhet. Vi kan idag inte tala om kampen mot maffia utan att tala om människo- och vapenhandel, handel med giftigt avfall, påverkan i upphandlingar, spel och skumraskaffärer.

Det behövs ett nytt civilt samvete och detta är det enda som verkligen kan befria oss från maffian, sa påven.

Man ska inte glömma bort att kampen mot maffian går genom dem som riskerar att vittna mot den i rätten. Man måste också hitta vägar för dem som vill ta sig ur maffian, som maffiaanhängares familjemedlemar, så att de kan göra det utan att utsättas för hämndaktioner sa påven.

Påven gav kommissionens medlemmar välsignelsen och sa att de kan vara säkra på att Herren med sin stora barmhärtighet står vid deras sida.

21/09/2017 14:20