sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Dokument

Nytt avtal mellan Jesu sällskap och Kommunikationssekretariatet

Avtalet underteckans

21/09/2017 12:32

På torsdagen undertecknades ett avtal mellan den Heliga Stolens Kommunikationssekretariat och Jesu sällskap. ”Undertecknandet sker bara några dagar efter att man har firat 100-årsminnet av jesuitpater Stefanizzis födelsedag”, sa prefekten för kommunikationsavdelningen i Vatikanen Msgr. Dario Edoardo Viganò.

"Fader Stefanizzi var chef för Vatikanradio under det Andra Vatikankonciliet och hade uppgiften att förklara den stora kyrkliga händelsen för personer som inte kände till latin eller teologi. På det viset banade pater Stefanini vägen för vår modell ”user first”, där användaren av kommunikationen prioriteras, under vår mediareform i kurian som påven Franciskus har påbörjat.”

”Pater Stefanizzi hade förmågan att forma det som hände inne i konciliets aula”, fortsatte Msgr. Viganò, till det som var  nödvändigt för människor att veta, för att undvika dubbla tolkningar, en på "insidan" och den andra "utanför" konciliet, vilket både påven Benedictus XVI och påven Franciskus har betonat.

Prefekten för kommunikationssekretariatet uttryckte sedan sin tacksamhet till Jesu sällskap, i tron om att det nya samarbetet kommer att vara mycket givande. Under de senaste två åren har man startat ett arbete i urskiljning och nytänkande angående jesuiternas ledning på Vatikanradion, och det har lett till en större verklighet. I och med undertecknandet av avtalet gör sig Jesu Sällskap tillgängligt genom sin apostoliska mission  att tjäna i kommunikationsvärlden. Biskop Viganò rapporterade också att påven är tacksam över denna nya form av samarbete inom reformprocessen.

"Tiderna förändras", sa Jesus sällskaps pater Juan Antonio Guerrero Alves som undertecknade avtalet. "Det är en del av Jesu sällskaps kallelse att tjäna kyrkan, på det vis som kyrkan vill. Vårt bidrag till kommunikationen gör oss glad för på så vis bidrar vi till de reformer som den helige fadern önskar."

21/09/2017 12:32