sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Dokument

Heliga Stolen har skrivit under FN:s fördrag mot kärnvapen

Msgr. Gallagher skriver under fördraget - RV

21/09/2017 11:35

Heliga Stolen har godkänt och skrivit under FN:s Fördrag om förbud mot kärnvapen.

Heliga Stolen genom Vatikanens utrikesminister ärkebiskopen Paul Richard Gallagher godkände och skrev på onsdagen 20 september under Fördrag om förbud mot kärnvape vid FN i New York. Fördraget antogs 7 juli 2017 vid FN efter en konferens om framtagande av juridiskt bindande förbud mot kärnvapen.

21/09/2017 11:35