sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Förskingringsmål i Vatikanen. "Ombyggnad i investeringssyfte"

Processen i Vatikanens domstol - AP

21/09/2017 08:59

Det tredje förhöret i Vatikanen i processen om förskingring av sjukhuset Bambin Gesùs fond, Fondazione Bambin Gesù, tillägnades helt och hållet fondens tidigare ordförande Giuseppe Profiti. Den andra anklagade, kassören Massimo Spina, hörs torsdagen 21 från klockan 14.15.

Enligt Vatikanens rättsinstans har de båda olagligt använt pengar ur sjukhusets fond. Bland annat ska 422 000 euro ha använts för restaurering av tidigare statssekreterare kardinal Tarcisio Bertones våning i Vatikanen.

I omkring 6 timmar berättade Profiti om utgifterna för restaureringen av tidigare statssekreterare kardinal Tarcisio Bertones våning.  

Han redogjorde fakta för sin tid sedan januari 2008 som ordförande för sjukhuset samt för fonden sedan maj samma år och avvisade alla anklagelser.

Han förklarade att idén med restaureringen av våningen ingick i en insamlingsstrategi, helt laglig och i samförstånd med kardinalen.

Idén var att organisera privata möten med små grupper av donatorer med en projektbeskyddare. Våningen hade många fördelar som flexibilitet för att inte behöva be säkerhetstjänsten om tillstånd. En lättnad för besökarna i kardinalens våning.

Profiti anklagas även för att gett företagaren Bandera företräde till arbetena, men han avvisade detta med att Bandera redan arbetade för sjukhuset sedan tid tillbaka. Sedan sa han att kassören inte har varit delaktig i fondens råd eller haft annan makt i saken än att bistå som kassör.

Profiti bekräftade att han talade med kardinal Bertone om restaureringsprojektet muntligen och via brev och detta stämmer med inlämnade handlingar. Under arbetes gång fick han information via telefon av syster Carmen, som kardinal Bertone hade utsett som kontaktperson.

21/09/2017 08:59