sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Tal

Två inlägg av msgr. Gallagher vid FN

Msgr. Paul Gallagher - ANSA

20/09/2017 10:41

Vatikanens utrikesminister ärkebiskop Paul Richard Gallagher gjorde två inlägg vid FN i New York tisdagen 19 september om människohandel och om missionen i Centralafrikanska republiken.

Vid mötet med temat Ett rop för att ta itu med och få slut på tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel (A Call to Action to End Forced Labour, Modern Slavery and Human Trafficking) sa msgr. Gallagher att Katolska kyrkan sedan 1965 starkt fördömer slaveri, prostitution, handel med kvinnor och barn och skandalösa arbetsförhållanden där människor behandlas som instrument för vinning i stället för som fria och ansvariga personer. Dessa fenomen förgiftar det mänskliga samhället och vanärar Skaparen.

Människohandel kan endast åtgärdas genom effektiva rättsliga instrument och konkret samarbete på olika nivåer i en anda av samarbete, broderskap och solidaritet. En av påven Franciskus prioriteringar är att få ett stopp på tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel. 

Heliga Stolen och katolska kyrkan samarbetar med Storbritanniens regering på olika nivåer och många initiativ för att slå ut människohandel. Det gäller till exempel Santa Marta-gruppens arbete i nära samarbete med rättsliga myndigheter och kyrkans institutioner, med att rädda offer och hjälpa dem att återgå till ett normalt liv.

Vid mötet om Centralafrikanska republiken sa msgr. Gallagher att Heliga Stolen är mycket oroad över att konflikten i landet trappas upp och uppskattar FN:s insatser där genom MINUSCA, för att stabilisera landet på alla plan. Han vädjade till MINUSCA att skydda de allra mest utsatta som kvinnor och barn så att de kan bevara sin värdighet. Som påven Franciskus sa vid sitt besök i Bangui är värdighet ett moraliskt värde, synonymt med ärlighet, lojalitet, nådighet och ära och som kännetecknar män och kvinnor som är medvetna om sina rättigheter och skyldigheter och som leder dem till ömsesidig respekt.

Msgr. Gallagher radade upp det som krävs för ett slut på konflikten:

- Ett eldupphör mellan alla parter i konflikten.

- Riktiga sätt att avväpna de olika beväpnade grupperna på, samtidigt som man ser över hur man bäst kan återföra dess medlemmar till det civila och demokratiska samhället.

- Rättvisa för offren för attackerna mot den obeväpnade befolkningen.

- Garantera återvändande för migranter och flyktingar, både kristna och muslimer, och att de kan återta sina ägor och återvända till ett fridfullt och lugnt liv.

Katolska kyrkan ska tillsammans med andra religioner söka det som enar för freden och allas bästa.

 

20/09/2017 10:41