sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven uppmuntrar unga att odla hoppets dygd under allmänna audiensen

Påven under audiensen - AFP

20/09/2017 11:16

På onsdagen fortsatte påven Francsikus sin trosundervisning om det kristna hoppet under sin allmänna audiens på Petersplatsen. Dagens katekes fokuserade på hoppet som en dygd. Till de engelsktalande pilgrimerna sammanfattades påvens katekes följande:

”I vår fortsatta katekes om det kristna hoppen vill jag nu reflektera över hur vi lär oss hoppets dygd. Jag vill tala direkt, från person till person, särskilt till våra unga deltagare, med ord av vägledning och uppmuntran. Först och främst, varhelst Herren leder er, bevara hoppet; förlora aldrig hoppet! Lita på Guds faderskap, Jesu kärlek och den Helige Andens kraft att förvandla och förnya allt. Ge aldrig efter för negativiteten som tär ner saker och människor, utan fortsätt bygga och försök att få världen att överensstämma allt mer med Guds plan.

”Var medvetna om skönheten runt omkring er, håll trons lampa brinnande i era hjärtan och lita på att Guds löften uppfylls. Använd era, av Gud givna gåvor, sinne och hjärta, för att hjälpa vår mänskliga familj att växa i frihet, rättvisa och värdighet. Jesus har vunnit segern och han ber oss att följa hans exempel genom att föra hans kärlek och barmhärtighet till en värld som är sårad av synd, hat och splittring. Var trogna era ideal, res er när ni faller och förtvivla aldrig. Kort sagt: lev, älska och tro! Var, med Guds nåd, hoppets budbärare till alla runt omkring er.”

20/09/2017 11:16