sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Dokument

Påven: Motu Proprio för att utöka studier om äktenskap och familj

Påven Franciskus och familjemedlemmar i Johannes Paulus II institut för studier av äktenskap och familj - ANSA

19/09/2017 13:16

Den är daterad den 8:e september, men publicerades idag, påven Franciskus Motu Proprio Summa Familiae Cura som instiftar det "Påvliga teologiska institutet Johannes Paulus II för vetenskap om äktenskapet och familjen”, som ska vara kopplat till det påvliga universitetet Lateranense. Institutet ersätter det Påvliga Institutet Johannes Paulus II för studier av äktenskap och familj” som påven Johannes Paulus II instiftade med den apostoliska konstitutionen Magnum Matrimonii Sacramentum, den 7 oktober, 1982.

Det nya teologiska institutet, som beskrivs i det apostoliska brevets 6 artiklar, kommer att vara en "referens som ett akademiskt centrum, i den universella kyrkans mission” i vetenskaperna som rör äktenskap och familj och behandla ämnen knutna till det grundläggande förbundet mellan man och kvinna för vård av fortplantningen  och skapelsen". Det kommer att för tillfället fortsätta att regleras av lagarna i föregående institut, och det ska verka knutet till Kongregationen för Katolsk Utbildning, det Påvliga Rådet för Lekmän, Familjen och Livet och med den Påvliga Livsakademin.

Intresseområdet kommer att utökas: ”Den antropologiska-kulturella förändringen, som idag påverkar alla aspekter av livet kräver ett analytiskt och mångsidigt tillmötesgående, tillåter oss inte att begränsa oss till pastorala och missionära metoder som återspeglar former och modeller från det förflutna. Vi måste vara medvetna och passionerade tolkar av trons visdom i ett sammanhang där individer är mindre stöttade än tidigare av sociala strukturer, i deras affektiva liv och familjelivet. I det klara syftet att vara trogna Kristi lära måste vi se med kärlekens intellekt och med realismens visdom till familjens verklighet idag, i all dess komplexitet, i dess ljus och i dess skuggor.”

Påvens Motu Proprio hänvisar till det Postsynodala apostoliska brevet Amoris Laetitia som publicerades förra året, och som  påminner om behovet av pastoral uppmärksamhet till den sårade mänskligheten eftersom familjen har en central plats i samhället. 

19/09/2017 13:16