sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Katolsk tanke

Summorum Pontificum 10 år. Kardinal Sarah: "Sluta kalla er för traditionalister!"

Kardinal Robert Sarah - RV

15/09/2017 18:51

Det har gått tio år sedan påven Benedictus XVI skrev sin Motu Proprio ”Summorum Pontificum” som fastslog att den äldre latinska liturgin aldrig hade upphävts och att den inte heller kan upphävas. Sedan Paulus VI:s liturgireform 1969/1970 hade det varit stiftsbiskopen som gav prästerna rätt att fira del äldre liturgin på latin, och vissa restriktioner försvårade andvändningen av den etraordinära formen, som den äldre kallas. Men påvens ”Summorum Pontificum” ger varje präst rätt att själv besluta vilken av de två formerna av den romerska riterna han vill fira, den ordinära eller den extraordinära, som den äldre kallas, eller båda.

Varje år ha troende från hela världen som värnar om den äldre liturgin samlats i Rom, under några dagar på hösten för att tacka för Summorum Pontificum. Mellan den 14-17 september pågår årets pilgrimsfärd som, som varje år, omfattar en dags konferens och olika liturgiska moment och andakter: vesper, Via Crucis, Eukaristisk tillbedjan, mässor, procession och Pontifikalmässa i Peterskyrkan på lördagen.

Under konferensen talade blanda andra kardinal Robert Sarah, som är prefekt vid kongregationen för Gudstjänstliv och sakramentsförvaltning. Han höll ett lång tal som fokuserade på behovet av att ge Gud sin rättmätiga plats i centrum av det liturgiska firandet, och varnade för att se liturgi som "teater" eller som "världslig underhållning". Han uppmanade även till att värna om tystnaden, då risken med för mycket oljud dödar liturgin.

I slutet av sitt tal riktade kardinal Sarah sig direkt till deltagarna och sa att han ville rikta faderliga ord till alla de som är fästa vid den äldre formen av den romerska riten.

”Vissa, om inte flera, kallar er för "traditionalister". Ibland kallar ni er själva till och med för "traditionella katoliker" eller på liknande sätt.  Var snälla gör inte det mer. Ni  tillhör inte en nisch i en låda på hyllan eller som objekt på ett museum av kuriositeter. Ni är inte traditionalister: ni är katoliker av den romerska riten liksom jag och den Helige Fadern är. Ni är inte andraklassens medlemmar eller på något sätt märkliga medlemmar av den katolska kyrkan på grund av ert liturgiska liv och era andaktsform, som är den som otaliga helgon har brukat. Ni är kallade av Gud, som varje döpt person, att ta er fulla plats i kyrkans liv och uppdrag i dagens värld, för att inte vara instängda i - eller ännu sämre - för att ni själva har valt - ett getto där defensivitet och introspektion härskar och kväver det kristna vittnesbördet och missionen i världen som ni är kallade att ge.

Om tio år av ikraftträdandet av Summorum Pontificum betyder någonting är det detta. Om ni ännu inte har lämnat era "traditionalistiska ghetton", bakom er, så gör det här, idag. Den allsmäktige Gud uppmanar er att göra det. Ingen kommer att beröva er på den äldre formen, usus antiquior, av den romerska riten. Men många kommer att gynnas, i det här livet och i nästa, av ert trofasta kristna vittnesbörd som ni kan erbjuda med tanke på det djupa bildandet i den tro som de antika ritualerna förmedlar. Som Herren själv lär oss i bergspredikan: "På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen." (Matt 5:15). Detta, mina kära vänner, är er sanna kallelse, som Försynen kallar er till.”

15/09/2017 18:51