sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Påvligt internationellt möte om barns värdighet i en digital värld

Uppkopplade ungdomar - ANSA

14/09/2017 11:01

Ett möte om barns värdighet i en digital värld “Child Dignity in the Digital World” hålls 3-6 oktober i Påvliga universitetet Gregoriana i Rom och dess center för skyddet av barn.

Syftet med mötet är att samla världens experter på området tillsammans med  affärsledare, ledare för civilsamhället, högt uppsatta politiker och representanter för världens religioner.

Barn och ungdomar utgör mer en fjärdedel av världens över 3,2 miljarder internetanvändare. Denna generation med 800 miljoner användare är i fara för att hamna i sexuella övergrepp, få meddelanden med sexuella anspelningar, utsättas för cybermobbning och trakasserier. Detta globala problem kräver en global lösning och man vill vid mötet öppna upp en fördjupad diskussion om ämnet för att skapa medvetenhet för ett större skydd för barn online.

“Child Dignity in the Digital World” är det första internationella mötet i ämnet och sätter så en milstolpe i den internationella kampen mot digitala sexuella övergrepp mot barn.

Läs vidare på mötets hemsida på engelska www.childdignity2017.org/

 

14/09/2017 11:01