sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven mötte den frisläppte pater Tom

Påven och pater Tom - AP

14/09/2017 08:42

Efter onsdagens audiens tog påven Franciskus emot salesianpater Thomas Uzhunnalil, pater Tom, som nyligen har släpps fri från sina kidnappare efter 18 månaders fångenskap i Yemen.

Pater Tom föll på knä och kysste påvens fötter och påven hjälpte honom genast upp och kysste i sin tur missionärens händer. Påven omfamnade honom och försäkrade honom om sina fortsatta böner, precis som han har bett för honom de här 18 månaderna och gav honom välsignelsen. Pater Tom sa att han varje dag har bett för påven och offrat sitt lidande för påvens mission och för kyrkans väl. Påven och pater Tom var rörda av varandras ord.

Pater Tom kidnappades 4 mars 2016 i Aden vid en terrorattack i ett ålderboende som drivs av Nästankärlekens missionärer. Han berättade för påven att han under dessa månader inte har kunnat fira eukaristin men att han varje dag inom sig upprepade firandets ord. Nu lovade han att fortsätta att be för alla dem som andligen har stått honom nära och särskilt de 4 ordenssystrar och 12 personer som dödades då han kidnappades.

Pater Tom uttryckte särskild tacksamhet till regeringen i Oman som har hjälp honom att befrias. Heliga Stolen har å sin sida redan kommunicerat sin stora tacksamhet till “alla som har hjälpt till i sökandet efter honom och särskilt hans majestät sultanen av Oman och sultanatets myndigheter”.

Under mötet med påven sida var kardinal Oswald Gracias, ärkebiskop av Bombay vid pater Toms och han sa: ”Efter denna hemska erfarenhet vill pater Tom särskilt säga att ”Gud är stor och han älskar oss” och pater Tom la till: ”Jag har verkligen känt Jesus vid min sida varje dag och jag har alltid vetat och känt i hjärtat att jag inte var ensam”. Nu ska han göra hälsokontroller i Rom och han bor hos stadens salesianer. Kardinal Gracias berättade att hans hälsotillstånd är gott och att han har behandlats väl under fångenskapet och att det inte har varit några särskilda problem. 

Pater Tom är 57 år och kommer från Kerala i Indien och har vuxit upp i en djupt katolsk familj. Hans farbror, även han salesian , startade missionen i Yemen och vid kidnappningstillfället hade pater Tom tjänat i landet i 4 år.

(Ur Osservatore Romano)

14/09/2017 08:42