sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Sankta Marta

Påven återupptar sina mässor i Sankta Marta "Skilj inte Kristus från korset"

Mässa i Sankta Martas kapell

14/09/2017 14:40

Efter ett långt sommaruppehåll återtog påven Franciskus på torsdagen sin vana att tillåta en liten grupp troende delta vid hans morgonmässa kl sju i Sankta Martas kapell. Idag firar den katolska Kyrkan korsets Upphöjelse, och under sin predikan varnade påven för två andliga frestelser som kommer inför Kristi kors: att tänka sig Kristus utan kors, dvs att göra honom till en andlig mästare - och å andra sidan att tänka sig korset utan Kristus, i en hopplöst slags andlig "masochism".

Hjärtat av påvens reflektion var "kärlekens mysterium", synlig i korset. Liturgin talar om det som ett träd, ädelt och trofast. Påven Franciskus påpekar att det inte alltid är lätt att förstå korset. När Jesus vill förklara det för Nikodemus, i dagens evangelium, använder han två verb att stiga upp och sänka sig. Jesus kom ner från himlen för att få oss att stiga upp till himlen. Detta är korsets mysterium, sa påven. I första läsningen förklarar aposteln Paulus att Jesus "ödmjukade sig" i lydnad och dog på korset.

"Jesus böjde sig ner till lägsta förnedringen, av kärlek, och därför upphöjde Gud honom. Bara om vi förstår detta att sänka sig kan vi förstå den frälsning som detta kärleks mysterium erbjuder oss.”

Det är emellertid inte lätt, noterade påven Franciskus, för det finns alltid frestelsen att bara se till ena hälften av insikten. Aposteln Paulus använder starkt ord till galaterna när vill förklara kärlekens mysterium utan att ha klivit in i det. Liksom Eva som ormen lurande, och israeliterna som förgiftades i öken, blev de lurade av illusionen av en Kristus utan kors eller ett kors utan Kristus. Det här är de två frestelserna som påven Franciskus talar om. För det första Kristus utan kors, "en andlig mästare":

"Kristus utan kors är inte Herren: Han är en mästare, inget mer. Det var det, som Nikodemus sökte, kanske utan att veta om det. Det är en av frestelserna. Jesus som en god lärare  ... men utan kors. Ångesten i förödmjukelsen, tyngd under syndens vikt, hopplösheten. Det är en slags andlig "masochism". Bara korset, men utan hopp, utan Kristus.”

Korset utan Kristus är inte kärlekens mysterium utan  tragedins mysterium, sa påven och hänvisade till hedniska tragedier:

"Men korset är ett kärlekens mysterium, korset är troget, korset är ädelt. Idag kan vi fråga oss, var och en: Är den korsfäste Kristus kärleksmysteriet för mig? Följer jag Jesus utan kors, som en andlig mästare som är full av tröst och goda råd? Följer jag korset utan Jesus, och beklagar mig med en ständigt masochistisk anda?

Påven Franciskus avslutade med att be Herren ge oss nåden inte att förstå utan att kliva in i kärlekens mysterium: "Med vårt hjärta, med sinnet, med kroppen, med allt… först då kan vi förstå något."

14/09/2017 14:40