sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påvens tweet, en appell till världens ledare: Se till allas bästa

Påven vid FN i New York - EPA

13/09/2017 11:48

I samband med gårdagens öppnade av FN:s generalförsamlings 72:a session sände påven Franciskus ut ett tweet på nio språk från sitt twitterkonto @Pontifex. Han skriver:
”Jag uppmuntrar världens ledare att sätta enskilda intressen åt sidan för att tillsammans söka det gemensamma bästa för mänskligheten.”

Här upprepar påven sin appell vid sitt historiska möte vid FN 25 september 2015 där han bad om att övervinna den oordning som skapas av enskilda intressen.

Påven ber om att man gör allt för att avstå från att skapa en “allsmäktig” elit och ber världens ledare att alla människor får det allra nödvändigaste för sin värdighet för att skapa familj, som är det viktigaste i utvecklingen av ett samhälle.  Det nödvändigaste är bostad, arbete och mark och vad gäller det andliga, andlig frihet, religionsfrihet, rättighet till skola och andra civila rättigheter.

Samtidigt krävs miljöskydd, kamp mot uteslutning och respekt för livet i alla dess faser som påven skriver i Laudato Sì.

Påven har också sagt till FN att man måste följa naturens moral för en integrerad mänsklig utveckling och för att rädda framtida generationer från krig. Det handlar om att stå emot övergrepp, korruption och införandet av en ”ideologisk kolonialisering” av onaturliga och oansvariga livsstilar.  

13/09/2017 11:48