sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Nigeriansk präst kidnappad och mördad

Gatuliv i Nigeria - REUTERS

13/09/2017 11:15

I staden Orlu i sydöstra Nigeria har polisen arresterat sex medlemmar av en liga som har specialiserat sig på  rån ute på vägarna. De är anklagade för att den 1 september ha kidnappat och dödat en nigeriansk präst, fader Onunkwo. Kidnappningen skulle ha skett för att utpressa prästens familj och kyrkan på pengar. Prästen kvävdes till döds. 

I Nigeria, särskilt i den södra delen, har kidnappningarna av präster och ordensmedlemmar i utpressingssyfte ökat de sista åren på vägarna som förbinder städerna.  De flesta av offren befrias  efter ett par dagar, men sedan  två år vet man ingenting om den nigerianske missionären fader Oyaka som kidnappades i staten Kogi. Den nigerianska biskopskonferensen har förbjudit betalningen av lösensumma om  präster och ordensmedlemmar kidnappas. 

13/09/2017 11:15