sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Myanmar: biskop om situationen för Rohingyas

Rohingya pojke på flykt - EPA

13/09/2017 11:33

“I krisen som råder i staten Rakhine måste det visas mänsklighet”, säger biskopen mons. Ray som leder Mawlamyines stift i Myanmar och är ordförande i biskoparnas kommission för rättvisa och fred. “Vi riktar en appell om mänsklighet till båda parterna, militärerna och rohingya-miliserna”, framhåller biskopen. “Det är nödvändigt att respektera varandra och skapa en framtid av fred och rättvisa,  med respekt för de mänskliga rättigheterna. Under diktaturen var alla etniska minoriteter i Myanmar  marginaliserade”. Biskopen hoppas på åtgärder från regeringens sida. En del framsteg har gjorts i flera av landets områden, säger han. Men nu pågår  en verklig beväpnad konflikt i staten Rakhine, för rohingyas har bildat en armé och allt har komplicerats och blivit ett säkerhetsproblem.

Sedan den 25 augusti pågår  strider mellan Arkan Rohingya Salvation Army och  Mynamars militärer och det är framförallt rohingya-minoriteten som blir lidande av situationen. Därför beger de sig i en oavbruten  ström till Bangladesh, det talas om 60.000 flyktingar. Men Bangladesh försöker stoppa dem för att undvika ytterligare en  invasion av evakuerade, eftersom landet redan har problem med fattigdom och överbefolkning.

Mons. Ray framhåller för missionsnyhetsbyrån Fides att den lilla burmanska kyrkan fortsätter att be för freden och att hysa hopp om försoning. Därför ses påve Franciskus besök i Mýanmar mellan den 27 och 30 november som en värdefull händelse. Påven blir försoningens apostel.

“Påven har talat om rohingyas”, säger mons. Ray, “och vi hoppas att alla skall stridande parter skall hörsamma hans appell om fred.  Rohingyas är en känslig fråga och användandet av benämningen rohingyas är tämligen kontroversiellt  om man studerar deras historia. Frågan är idag mycket känslig också vad gäller relationerna med regeringen som definierar dem en bengalisk minoritet. Såsom biskopar råder vi därför påven att inte använda benämningen rohingyas i sina budskap om fred och respekt för minoriteterna”. Det säger mons. Ray som leder Mawlamyines stift i Myanmar och är ordförande i kommissionen för rättvisa och fred.

13/09/2017 11:33